ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน

ง่าย เเละไว

แอฟพลิเคชั่นถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ไว
ไช้งานได้ทั้งกับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือในพีซีรูปแบบแอฟพลิดชั่นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้ติดต่อหรือลูกค้าทั้งหมดของคุณอยู่ในฐานข้อมูลล่วนกลางที่คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเป้าหมายได้ในที่เดียว
ไม่ต้องค้นหาข้อมูลในอีเมล์ หรือในแชทต่าง ๆ ต่อไป และหากเมื่อต้องการอัพเดทความเคลื่อนไหว ความคืบหน้าต่าง ๆ ของงานเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ติดต่อ สามารถทำได้ทันที่ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

รับรู้งาน รับรู้ปัญหา และแก้ไขร่วมกัน

บูรณาการทำงนร่วมกัน สร้างทีมเวิร์คเพื่อการติดตามโอกาสทางการขาย ติดตามปัญหาลูกค้า และสร้างระบบข้อมูลเพื่อให้รู้จักลูกค้ามากขึ้น Focus one CRM ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับทีมบและรับรู้ความเคลื่อนไนวของงานทุกอย่างร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบ
ทำให้ใช้เวลาในการสื่อสารและจัดเก็บเอกสารน้อยลงมีเวลาให้กับงานที่ต้องจัดการกับเป้าหมายของคุณมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวของทีมและบรรลุเป้าหนายของทีมได้ง่ายขึ้น

สรุปได้สั้นๆ เเต่ทรงพลัง

การวิเคราะห์แบบง่าย ๆ และไม่ซับซ้อนคือจุดเริ่มต้นที่จะสะท้อนว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไรและคิดอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์และบริการต่อธุรกิจคุณ รวมไปถึงรายงานทางธุรกิจ กระดานแดชบอร์ดที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Real-time dashboards)

สรุปได้สั้นๆ เเต่ทรงพลัง

การวิเคราะห์ง่ายๆ เเต่ไม่ซัยซ้อนคือจุดเริ่มต้นที่สะท้อนว่าลูกค้าของคุณต้องการอะไร เเละคิดอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการธุรกิจของคุณ

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา


Contact Us